# پند

پند

    نصیحت کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گران خریداری خواهد کرد
/ 2 نظر / 13 بازدید