توکل

     اگه خداوند تو رو تا دم  پرتگاه برد بهش اطمینان کن چون یا

   ازپشت  نگاهت  داشته یا می خواهد پرواز کردن  بهت یاد بدهد.

    به این میگویند توکل

/ 1 نظر / 13 بازدید
میفروش

سلام به همراه یک شاخه [گل] برقرار باشید.به امید دیدار[گل]