قاصدک هان !   چه خبر آوردی!؟   از کجا وز که خبر آوردی !!؟                                                                                       اخوان ثالث
/ 3 نظر / 11 بازدید

زبان خوش

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید                                                                                             امثال الحکم
/ 3 نظر / 14 بازدید
خواص
1 پست
خنده
1 پست
اخوان
1 پست
قاصدک
1 پست
شجاع
1 پست
زمین
1 پست
زبان
1 پست
ملاطفت
1 پست
پند
1 پست