قاصدک هان !   چه خبر آوردی!؟   از کجا وز که خبر آوردی !!؟                                                                                       اخوان ثالث
/ 3 نظر / 12 بازدید

زبان خوش

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید                                                                                             امثال الحکم
/ 3 نظر / 17 بازدید

پند

    نصیحت کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گران خریداری خواهد کرد
/ 2 نظر / 13 بازدید
خواص
1 پست
خنده
1 پست
اخوان
1 پست
قاصدک
1 پست
شجاع
1 پست
زمین
1 پست
زبان
1 پست
ملاطفت
1 پست
پند
1 پست