دختر تنها

معاوضه
نویسنده : طباطبایی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۸
 

مردی زمینی فروخت وبه بهایش اسبی خرید. حکیمی او را گفت: ای فلان! دانی که چه کردی؟چیزی را فروختی که آن را سرگین می دادی و ترا جو می داد و به عوض، چیزی خریدی که او را جو می دهی،و او ترا سرگین می دهد.